شیشه می شکند و زندگی می گذرد. نوروز می اید تا به ما بگوید تنها محبت ماندنی است پس دوستت دارم چه شیشه باشم چه اسیر سرنوشت. نوروز۹۱ مبارک

* * * * * * * اس ام اس تبریک عید* * * * * * *

جشن است که نوروز به پا خاسته است.شادی و سعادت جهان ان تو باد. از هر دو جهان فقط تو را می خواهم . . .

* * * * * * * اس ام اس تبریک عید* * * * * * *